Όλα τα δωμάτια έχουν θέα θάλασσα και Ταΰγετο. Το τοπίο είναι μαγευτικό και το μέρος εγγυάται απόλυτη ησυχία.